ಬ್ರಾ ಗಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ

ಬ್ರಾ ಗಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಬ್ರಾ ಗಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹಾಕೃತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಗಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು ಆರಾಮದಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾ ಅಳತೆಗೆ ಸ್ತನದ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಬ್ರಾ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವು ಆರಾಮದಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದ ಬ್ರಾ ಧರಿಸುವುದು ದೇಹ ಪೋಷ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಾದ ಗಾತ್ರದ ಬ್ರಾ ಧರಿಸುವುದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಅನಾರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಬ್ರಾಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆರಾಮದ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. …

ಬ್ರಾ ಗಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ Read More »